Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality z okolí

Aktualizace zpravodaje ÚK 12/2022 na webu MAS Vladař

10.1.2023:
Vážení přátelé,

rádi bychom Vám předali informaci o možnosti čerpání dotací z následující výzvy.
Více na stránkách: https://www.vladar.cz/prehled-nastroju-podpory-pro-obce-a-podniky-prosinec-2022-vypis-clanek-662.html

 

Prevence rizikového chování ve školách NOVÉ

Na co lze získat dotaci

Prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

- Začlenění certifikovaných programů dlouhodobé specifické primární prevence do výuky – spolupráce s konkrétním poskytovatelem certifikovaných programů primární prevence (lze hradit financování realizace konkrétního programu certifikovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – přímá práce se skupinou).

- Systematická práce s třídními kolektivy, skupinami v oblasti rizikového chování, aktivity zaměřené na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve školách a školských zařízeních s návazností na preventivní program, které realizují externí lektoři ve spolupráci se zaměstnanci školy (třídním učitelem, metodikem prevence, výchovným poradcem, školním psychologem…) – např. soubor přednášek, seminářů různých lektorů, vedení navazujících aktivit, projektové dny lektorné, materiál, cestovné lektorů − mimo cestovného nad rámec úpravy v zákoníku práce, viz. čl. VIII. odst. 11 písm. h) Zásad), dohody o provedení práce).

- Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování (lze hradit lektorné nebo dohody o provedení práce za semináře, školení pro pedagogický sbor).

- Specializační studium pro školní metodiky prevence akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (lze hradit celé studium v délce trvání 250 hodin).

 

Kdo může žádat

Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji, které nezřizuje Ústecký kraj.

Výše a podíl dotace

Výše dotace 10-50 tis. Kč. Podíl dotace až 100 %.

Termín výzvy

16. 1. 2023 - 31. 1. 2023.

Poskytovatel, program

Ústecký kraj.

Odkaz

https://www.kr-ustecky.cz/prevence-rizikoveho-chovani-v-usteckem-kraji-v-roce-2023/d-1772767/p1=275715

Článek vyšel : 10.1.2023, počet zobrazení : 265 (265 tento měsíc)