Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Článek: Angličtina zaměřená na dětskou dramatiku

3.6.2024:
Pohledem lektorky Lenky Novákové.

 

Ve čtvrtek 30. května v rámci projektu MAP4 ORP Kadaň jsem měla tu čest účastnit se
semináře, který navazoval na pracovní skupinu. Toto setkání bylo zaměřeno na efektivní
integraci dramatických prvků do výuky angličtiny v mateřských školách a na prvním stupni
ZŠ, jehož hlavním cílem je zvýšit angažovanost a porozumění žáků. Seminář byl
koncipován tak, aby účastníkům poskytl jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti.
Seminář jsem zahájila svým představením, kde jsem se podělila o své zkušenosti s výukou
angličtiny, které jsem získala během mého dlouhodobého pobytu v zahraničí a
pedagogického vzdělání. Poté se účastníci semináře postupně představili, což přispělo k
vytvoření přátelské atmosféry a umožnilo nám lépe se vzájemně poznat.
První část byla věnována diskusi o používaných pracovních sešitech a učebnicích.
Účastníci sdílely své zkušenosti s různými materiály, což nám poskytlo cenný přehled o
jejich výhodách a nevýhodách. Představila jsem také učebnice, které se mi osvědčily pro
jejich srozumitelnost a efektivitu ve výuce, a nabídla užitečné zdroje a materiály, včetně
online nástrojů a interaktivních aktivit, které mohou učitelé využít k podpoře výuky angličtiny.
V další části semináře jsem se zaměřila na praktické ukázky, jak začlenit dramatické prvky
do výuky angličtiny, zejména u mladších žáků. Prezentovala jsem několik zábavných her a
upravených pohádek, které jsou ideální pro začátečníky. Tyto pohádky jsem sestavila s
jednoduchým anglickým textem, aby byly pro děti snadno zapamatovatelné. Účastníci
semináře měli také příležitost si jednu z pohádek vyzkoušet.
Na závěr jsme shrnuli klíčové body a diskutovali o možnostech implementace dramatických
prvků do každodenní výuky angličtiny. Přítomní odcházeli s množstvím nových nápadů a
tipů, jak učinit výuku angličtiny zábavnější, motivující a přínosnější pro jejich žáky.

Článek vyšel : 3.6.2024, počet zobrazení : 348 (348 tento měsíc)