Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Článek - Knižní halloweenská besídka

31.10.2023:
Článek od paní učitelky Mgr. Zity Peineltové

                            Knižní halloweenská besídka

31. října probíhal u nás na Kadaňské jedničce projektový den věnovaný
Halloweenu. Naše třída 6.A si nejen vyzdobila třídu a oblékla strašidelné
kostýmy, ale také si připravila besídku a referáty o knihách s tajemnými
příběhy. V knihovně jsme zapůjčili 12 knih s touto tematikou a zájemci si
z nabídnutých knih vybrali titul, který je nejvíce oslovil. Mohli vybírat ze
současné literatury, ale také z klasických autorů, jako byl Oskar Wilde se svým
Strašidlem Cantervillským, Bram Stoker a jeho Drákula či Jáma a kyvadlo Edgara
Alana Poea.
Referující vždy uvedl autora a název díla, hlavní postavy, stručně přiblížil děj
knihy, přečetl krátký úryvek a na závěr zhodnotil a popř. doporučil knihu svým
spolužákům. Za svůj výkon byly děti odměněny strašidelnou sladkostí.
Besídka se velmi vydařila, dokonce jsme pokračovali během příští literatury
se čtením dalších ukázek a děti projevily velký zájem o knihy se strašidelnými
příběhy.

Mgr. Zita Peineltová

Galerie :

Článek vyšel : 31.10.2023, počet zobrazení : 107 (107 tento měsíc)