Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Novinky a zprávy do Vaší emailové schránky

Emailová adresa :
Okruhy témat která chcete odebírat:
  • Novinky na webových stránkách 1x za 14 dní
  • Novinky v pracovní skupině Matematická gramotnost v základním vzdělání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
  • Novinky v pracovní skupině Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
  • Novinky v pracovní skupině Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
  • Novinky v pracovní skupině Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro používání cizího jazyka.
  • Novinky v pracovní skupině Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách
  • Novinky v pracovní skupině Předškolní vzdělání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita