Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na jednání ŘV MAP3 ORP Kadaň 19.9.2022

19.9.2022:
Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na jednání Řídícího výboru MAP3 ORP Kadaň, které se uskuteční dne 19. 9. 2022 v prostorech kulturního domu Střelnice v Kadani.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Aktualizace složení ŘV (volba předsedy a místopředsedy ŘV)
2. Schválení Statutu ŘV
3. Schválení Jednacího řádu ŘV
4. Schválení organizační struktury, seznam PS a jejich členů
5. Schválení Komunikačního plánu
6. Schválení dokumentu Strategický rámec
7. Různé

Přílohy :

Článek vyšel : 19.9.2022, počet zobrazení : 225 (225 tento měsíc)