Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, podskupina - Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 23.5.2024

14.5.2024:
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na jednání Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, podskupina - Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí, které se uskuteční dne 23. 5. 2024 od 17:00 hodin v prostorách Městské knihovny Kadaň, Tyršova 134, 432 01 Kadaň.
Předpokládaná termín ukončení je 18:00 hodin.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
4. prezentace knižních novinek – knihovnice Jana Vlasáková
5. Sdílení dobré praxe a zkušeností
6. Různé, diskuse

Přílohy :

Článek vyšel : 14.5.2024, počet zobrazení : 18 (18 tento měsíc)