Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Ukončení projektu MAP2 Kadaňsko

15.4.2019:
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, zřizovatelé i partneři MAP,

bohužel Vám musím oznámit, že naše žádost o podporu projektu MAP2
Kadaňsko nebyla schválena. Omlouváme se, ale vzhledem k této situaci,
nebude dále možné realizovat naplánované aktivity projektu v plné šíři
(plánované výdaje projektu 11,5 mil. Kč).

 

Rádi bychom společně hledali cestu k úspěšné realizaci co nejvíce 
aktivit MAP, na které se podaří nalézt zdroje. Stěžejní pro nás zůstává 
aktualizace strategického rámce, zejména kapitoly dohoda o investičních 
prioritách. Tento dokument je pro Vás zásadní při žádání o dotace v IROP 
napřímo, i přes výzvy MAS (Vladař pro Kadaň a okolí, Severozápadní 
Krušnohoří pro Klášterecko). Nyní bude potřebný i v rámci nových aktivit 
Programu rozvoje venkova, které mohou jít také přes MAS. Pro aktualizace 
je třeba udržet Řídící výbor MAP. Podporu této činnosti plánujeme 
bezpodmínečně zajistit v rámci našich kapacit a počítáme s Vaší účastí 
na setkáních ŘV.

Nebude ale možné realizovat finančně náročné aktivity - bezplatná 
školení, exkurze, polytechnický program pro MŠ a ZŠ, koordinaci se 
sociálními službami, nákup pomůcek. Alespoň ne prozatím, pracujeme na 
nalezení nových možností podpory území ve vytyčených cílech. MAP byl a 
je založen na partnerství subjektů v území, pokud máte námět či tip na 
financování a realizaci společných aktivit, jsme otevřeni.

Nově řešíme např. koordinaci šablon "Zvyšování kvality neformálního 
vzdělávání".

Článek vyšel : 15.4.2019, počet zobrazení : 1888 (1888 tento měsíc)