Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor

3.7.2023:

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele.

 Podporované aktivity:

ü  nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),

ü  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

 https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor

Informace o programu podpory „Národní plán obnovy“, komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investici 2, Zvýšení kapacity zařízení péče o děti a Výzvě poskytne žadatelům:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy

Přílohy :

Článek vyšel : 3.7.2023, počet zobrazení : 154 (154 tento měsíc)