Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis PS Předškolní vzdělávání 5.10. 2023

12.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání se konalo dne 5.10.2023 od 15:30 hodin v prostorách Mateřské školy Čtyřlístek, Klášterecká 1557 v Kadani.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projektová část - formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
3. Mgr. Lenka Kořínková -  představení programů pro logopedickou prevenci - Logopedická ZŠ Měcholupy
4. Sdílení dobré praxe a zkušeností,
    Mgr. Erika Zelenková 
        - Informace o novele připravované hygienické vyhlášky
        - Nadace proměny zahrad Karla Komárka
        - Proměny k RVP
5. Různé, diskuse


1. Zahájení
     Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil s programem jednání.

2. Projektová část 
    Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Dále pozval členy pracovní skupiny na plánované informační setkání všech PS, ŘV a dalších aktérů s výzkumníky ze společnosti “PAQ RESEARCH“ zaměřený na jejich výstupy o výsledcích vzdělávání v ORP Kadaň (více na: www.mapavzdelavani.cz) v listopadu 2023.  

3. Mgr. Lenka Kořínková - ředitelka LZŠ Měcholupy a také místopředsedkyně  asociace logopedů ve školství, představila programy pro logopedickou prevenci, které Logopedická ZŠ Měcholupy nabízí. více na :https://www.lzs-mecholupy.cz/

     Paní Kořínková informovala o připravovaném logopedickém kurzu, který se bude konat v Kadani v měsíci  říjnu 2024. Také zmínila potřebu posílení centra pro oblast Kadaň.
     V neposlední řadě se diskutovaly různé aspekty logopedické podpory v MŠ a k tématu byla i řada dotazů, které byly paní ředitelkou zodpovězeny. 


4. Sdílení dobré praxe a zkušeností, Erika Zelenková - ředitelka MŠ Čtyřlístek a také vedoucí pracovní skupiny informovala:
- o novele připravované hygienické vyhlášky
- o připravovaných  změnách v úpravě a redukci textu kapitol metodiky RVP
- o zkušenostech s projektem Proměny zahrad od Nadace Proměny Karla Komárka, https://www.nadace-promeny.cz/

     V rámci sdílení paní ředitelka informovala také o proběhlé červnové  kontrole ČŠI v ”její” MŠ. Nepřítomným členkám předala užitečné informace a rady, jak taková kontrola probíhá a na co vše se zaměřuje.


  Setkání skupiny bylo přínosné a přineslo mnoho nových myšlenek pro rozvoj předškolního vzdělávání.


Zapsala: Anna Meniecová
 
 

 

Přílohy :

Článek vyšel : 12.10.2023, počet zobrazení : 82 (82 tento měsíc)