Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z exkurze do Archeoskanzenu Březno u Loun 9.5.2024

14.5.2024:
Dne 9. května 2024 se v ranních hodinách děti a žáci Základní a Mateřské školy Chbany společně se svým učitelským doprovodem vypravili na exkurzi do Archeoskanzenu Březno u Loun.

 

Po příjezdu do skanzenu byl pro děti připraven vzdělávací edukační program s názvem "Žít pravěk". Program byl zaměřen na mladší dobu kamennou a první zemědělce.

Program obsahoval nejen teoretickou část zaměřenou na život lidí v neolitu a archeologii, ale i řadu pravěkých řemesel a aktivit k vyzkoušení. 

Žáci nejdříve v dobovém pravěkém stavení byli seznámeni se způsobem života pravěkých lidí. Propočítávali, kolik let uplynulo od doby, o které jsme si povídali. Odhadovali délku jejich života, vypočítávali kolik zvířat pravěký člověk domestikoval, zkoušeli odhady vzdáleností, na které se lidé dorozumívali apod. Měli možnost si prakticky vyzkoušet nástroje k dorozumívání, kdy jejich společným cílem byl soulad jednotlivých nástrojů. Děti se učily naslouchat jeden druhému a poté celé skupině. 

V praktické interaktivní části se pokusili žáci zvládnout určité dovednosti, které byly pro život v pravěku velmi důležité. 

Například: mletí mouky na kamenných zrnotěrkách, práce s pazourkovými nástroji (výroba vlastního amuletu z pazourku), rozdělávání ohně (křesáním kamenů), pravěké technologie opracování kamene, lov ryb, střelbu z luku apod. 

V rámci exkurze si mohli projít celý skanzen a krátce si představit  i další období pravěku a raného středověku. 

Na závěr  účastníci využili  ve skanzenu velké ohniště k opečení doneseného jídla.

 

Celkově byla exkurze do Archeoskanzenu Březno velmi zajímavá a poučná. Děti se dozvěděly mnoho nového o životě v pravěku a měly možnost vyzkoušet si různé pravěké činnosti a dovednosti. Tato exkurze nejenže poskytla dětem poutavý pohled do pravěku a jeho životního stylu, ale také je podněcovala k aktivnímu myšlení a aplikaci matematických a logických dovedností v praktických situacích. Byla to skvělá příležitost k propojení historických znalostí s rozvojem matematického myšlení.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 14.5.2024, počet zobrazení : 35 (35 tento měsíc)