Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z Přednášky: Čeština a didákťáky 29.5.2024

3.6.2024:
Dne 29.května navštívil pan Mgr. Jarmil Vepřek Ph.D., na sociálních sítích vystupující pod pseudonymem Běžící češtinář žáky druhého stupně ZŠ Kovářská.
Jeho přednášky Čeština všelijak se zúčastnili žáci 6.,7.,8 a 9. třídy od 10 hodin.

 

Mgr. Jarmil Vepřek, Ph.D. představil své zkušenosti s češtinou, bohemistikou a svou profesní dráhu. Následoval krátký přehled o tom, co obnáší studium bohemistiky a důležitost využití češtiny v různých profesích.

Přednáška byla zaměřena na popularizaci výuky češtiny. Běžící češtinář si pro žáky připravil prezentaci, ve které jim představil různé záludnosti a speciality, se kterými se při zkoumání češtiny mohou setkat. Lektor se věnoval také češtině na internetu a sociálních sítích. Vysvětlil vývoj jazyka v online prostředí, jak internet a sociální sítě ovlivňují současnou češtinu a uvedl příklady zajímavých jevů a změn v jazyce.

Další část přednášky se zaměřila na život korektora. Byla vysvětlena práce korektora a její význam, včetně ukázek častých chyb a jejich opravování. Pravopis, gramatika, sloh a literatura byly prezentovány formou populárního záludného kvízu.

Lektor představil příklady zábavných a poučných textů z oblasti slohu a ukázky povedeně nepovedených projevů z různých komunikačních sfér. Tato část byla pro žáky nejvíce poutavá a plná zábavy.

V závěru přednášky proběhla diskuse, kde žáci měli možnost klást otázky a sdílet své názory na probíraná témata. Přednáška měla interaktivní formu, kdy žáci mohli aktivně diskutovat a zapojovat se do kvízů. Lektor použil konkrétní příklady z praxe, které byly srozumitelné a zábavné pro žáky. Přednáška byla velmi přínosná a podnětná. Žáci se seznámili s různými aspekty českého jazyka a jeho používáním v současném světě. Mgr. Jarmil Vepřek, Ph.D. dokázal zaujmout a motivovat žáky k hlubšímu zájmu o češtinu.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 3.6.2024, počet zobrazení : 76 (76 tento měsíc)