Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z Projektu - Hudba dělá úsměv 26. a 27.6.24

3.7.2024:
Vážení přátelé,
v rámci projektu Hudba dělá úsměv proběhly 26.6. a 27.6.24 v MŠ barvička Kadaň první dvě lekce. Lektorkou byla Mgr. Renata Salvétová.

 

Průběh programu 26.6.24 „lektorování“: 

Seznámení s dětmi třídy Berušky. Ukázka nástrojů a vysvětlení, jak se s nimi zachází. Každý ukázal jak jeho nástroj – zvířátko hraje

Následovaly aktivity dle připraveného projektu. 

 1. Pohádka – lektor četl pohádku a děti na daný symbol zahrály na nástroj

 2. Boomwhacker – děti si zahrály samostatně, potom lektor s dětmi zopakoval barvy, po seznámení s nástrojem lektor ukazoval barvy – noty a děti s danou barvou nástroje zahrály na nástroj.

 3. Po nácviku barev lektor ukázal notovou soustavu písničky Kočka leze dírou, ukazoval dětem danou notu a děti hrály.

 4. Volné hraní na Boomwhacker – děti volně hrály 

 5. Děti si lehly na koberec a lektor četl pohádku, kterou doplňoval hrou na nástroje – zvířátka. Děti relaxovaly.

 6. Shrnutí – lektor pokládal dětem otázky, jak se jim hry líbily, co se jim líbilo nejvíce a zda by chtěly ještě příště nástroje půjčit.

Zápis, shrnutí: 

Dětem se aktivity velice líbily a přály by si opět nástroje zapůjčit.

Paní učitelka byla spokojená a ráda by v budoucnu nástroje zapůjčila.

 

Průběh programu 27.6.24 „lektorování“: 

Seznámení s dětmi třídy Žabičky. Ukázka nástrojů a vysvětlení, jak se s nimi zachází. Každý ukázal jak jeho nástroj – zvířátko hraje.

Následovaly aktivity dle připraveného projektu. 

 1. Pohádka – lektor četl pohádku a děti na daný symbol zahrály na nástroj.

 2. Boomwhacker – děti si zahrály samostatně, potom lektor s dětmi zopakoval barvy, po seznámení s nástrojem lektor ukazoval barvy – noty a děti s danou barvou nástroje zahrály na nástroj.

 3. Po nácviku barev lektor ukázal notovou soustavu písničky Kočka leze dírou, ukazoval dětem danou notu a děti hrály.

 4. Doprovod na boomwhacker oblíbenou písničku dětí. Děti zpívaly a hrály do rytmu písničky.

 5. Děti si opět vypůjčily zvířátka a hrály hru: Děti zavřely oči a lektor vždy jedno dítě pohladil po vlasech. To dítě zahrálo na zvířátko a ostatní hádaly, jaké zvíře daný zvuk vydalo.

 6. Děti si lehly na koberec a lektor četl pohádku, kterou doplňoval hrou na nástroje – zvířátka. Děti relaxovaly.

 7. Shrnutí – lektor pokládal dětem otázky, jak se jim hry líbily, co se jim líbilo nejvíce a zda by chtěly ještě příště nástroje půjčit. 

Zápis, shrnutí: 

Dětem i paním učitelkám se aktivity velmi líbily. Paní učitelky chtějí dále využívat projekt zapůjčování pomůcek, do této chvíle se k nim informace o tomto projektu nedostala, což je mrzelo. Domluvily se tedy s lektorem na další spolupráci.

Přílohy :

Článek vyšel : 3.7.2024, počet zobrazení : 65 (65 tento měsíc)