Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Cizí jazyky 30.5.2024

11.6.2024:
Jednání Pracovní skupiny pro Cizí jazyky se uskutečnilo dne 30. 5. 2024 od 14:30 hodin v prostorách Základní školy Kadaň, Na Podlesí 1480, 432 01 Kadaň.

 

Program jednání:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
3. Sdílení dobré praxe a zkušeností
4. Různé, diskuse

Průběh jednání pracovní skupiny:
Ad. 1 Na začátku setkání Mgr. Zárybnický všechny přítomné přivítal na
pracovní skupině a seznámil je s programem jednání.

Ad. 2 V rámci tohoto bodu jsme si jednak prodiskutovali vizi SR MAP s tím,
že její úprava protazím není nutná, jednak jsem si prodiskutovali jednotlivé
specifické cíle a opatření, které budeme v rámci realizace naplňovat. Bylo
konstatováno, že naplánované cíle by se mělo podařit postupně splnit.

Ad. 3 V rámci aktivity sdílení se řešili především zkušenosti se zahraničními
výjezdy na bázi organizace ve škole i společností, které zájezdy pro školy
nabízejí a realizují. V příštím školním roce se totiž min. 2 školy v území na
takový výjezd chystají (Wales, Skotsko). Také byly přítomným členkám
představeny hry zakoupené jako pomůcky pro ověřování pro výuku cizích
jazykům které se setkaly s pozitivním ohlasem.

Ad. 4 V rámci diskuse se pak diskutovaly např. obtíže při výuce cizích jazyků
na jednotlivých typech škol a vyměňovaly se další ověřené tipy do výuky.
V neposlední řadě se diskutovala i malá účast ostatních škol na PS a možnosti
jejich aktivizace.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a lze jej hodnotit jako podnětné a přínosné.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 11.6.2024, počet zobrazení : 31 (31 tento měsíc)