Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS cizí jazyky 6. 6. 2023

13.6.2023:
Setkání pracovní skupiny cizí jazyky se konalo dne 6. 6. 2023 od 14:00 hodin v 5. ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480.

Program jednání:
Zahájení
Projektová část – formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
Sdílení dobré praxe a zkušeností 
Různé, diskuse

1) Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné na čtvrtém setkání a seznámil s programem jednání pracovní skupiny. 

2) Následně pan Zárybnický informoval o vyhotovení dokumentu strategického rámce MAP3, kde představil specifické cíle a priority strategického rámce a vyzval přítomné k doplnění aktivit škol a aktivit spolupráce. Bylo domluveno, že v případě dalšího doplnění či připomínek členové své návrhy zašlou na e-mailové adresy RT MAPu ke zpracování. Dále pan Zárybnický připomenul průběžné doplňování do sdílené tabulky pro sběr potřeb v území a konstatoval vyhotovení Akčního plánu pro roky 2024-2025.


3) Na dnešním setkání bylo v rámci sdílení diskutováno na volná témata:
Projektové školní dny
Zkušenosti s projektem Erasmus a jaké jsou možnosti spolupráce
Příměstské tábory
Nákupy pomůcek
Pobyty v zahraničí

4) V rámci bodu různé nebylo třeba nic dalšího řešit. Dnešní setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Příští setkání se uskuteční po domluvě se členy v novém školním roce.

Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 13.6.2023, počet zobrazení : 197 (197 tento měsíc)