Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS cizí jazyky 8.12.2022

5.1.2023:
Setkání skupiny cizí jazyky se konalo 8. 12. 22 od 14,30 hod v 5. ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480.

 

Program jednání :

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Seznámení členů PS 

3. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

4. Různé, diskuse   


 

Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné a seznámil s programem jednání pracovní skupiny. Novým členům představil vedoucí pracovní skupiny paní Mgr. Veroniku Lukešovou a představil projekt MAP3 s návazností na MAP4, kde bude opět možné čerpat finance na semináře, exkurze, pomůcky a vzdělávání pedagogů.

Upřesnil, že pracovní náplní skupiny bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

 

Byla představena vize MAPu, kdy pan Zárybnický vyzval k návrhu vytvoření nové SWOT analýzy, kde mohli všichni účastnění podávat své návrhy a podněty ke zlepšení a dosažení cílů v území.

 

Slabé stránky…. 

- nadaní žáci, neprostupnost jazykových skupin dle úrovně ročníku

( individuální zkušenosti na školách)

- absence náslechu a sdílení dobrých praxí mezi učiteli

- absence sdílení mezi ZŠ a SŠ


 

Hrozby

- nedostatek času pro sebevzdělávání učitelů

- nedostatečná a časově nevhodně nastavené DVPP pro jazykáře

- nedostatek financí na vybavení a pomůcky pro podporu jazykového vzdělávání

 

Příležitosti:

- mezinárodní projekty a výměnné pobyty

- jazykové stáže pro učitele v zahraničí

- zájmová příprava na jazykové certifikáty

- sdílení dobrých praxí mezi učiteli

 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné, příští setkání pracovní skupiny je naplánované na 14.2.2023, tématem bude pokračování aktualizace Swot analýzy. 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.1.2023, počet zobrazení : 210 (210 tento měsíc)