Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 12.10.2023

19.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí se konalo dne 12.10.2023 od 16 hodin v prostorách Městské knihovny Kadaň, Tyršova 134 v Kadani.

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Projektová část - formulace specifických cílů strategického rámce MAP3 
 3. Sdílení dobré praxe a zkušeností:

 - Spisovatelka Petra Martišková - představení knižní tvorby
 - Jana Šindelářová - představení ilustrační tvorby - Fantasy obrázky, ilustrace, PC grafika, fotografie, kresby, olej, akryl, dětská ilustrace.
 - Jana Vlasáková, knihovnice Městské knihovny Kadaň, prezentace knižních novinek
     

4. Různé, diskuse


1. Zahájení
 Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal a poděkoval za účast na pracovní skupině poté seznámil s programem jednání.


2. Projektová část 
Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Dále pozval členy pracovní skupiny na plánované informační setkání s výzkumníky ze společnosti “PAQ RESEARCH“ zaměřený na jejich výstupy o výsledcích vzdělávání v ORP Kadaň (více na: www.mapavzdelavani.cz) pro všechny PS a ŘV a další aktéry v listopadu 2023.

3.a) Místní spisovatelka paní Petra Martišková představila nabídku literárních besed spojených s její knižní tvorbou. Tyto besedy jsou určeny jak pro děti předškolního věku, tak i pro školní věkovou skupinu.
      Prezentace knih a vyprávění o tom, jak vznikaly, bylo velice poutavé a zajímavé a přítomné členky PS jej doplnily řadou dotazů. 

3.b) Na dnešním setkání měla také možnost představit se  ilustrátorka nejen dětských motivů s působností na Podbořansku paní Jana Šindelářová. Prezentace její práce byla oceněna pro kvalitu a umělecký přístup k dětským motivům. Bylo to inspirující setkání, které nám ukázalo, jak umění ilustrace může obohatit náš svět.
Více z tvorby na: https://janasindelarova.estranky.cz/

3.c) Závěrem setkání měla připravený inspirativní příspěvek paní knihovnice Jana Vlasáková, která představila některé zajímavé knižní novinky z dětského oddělení.
     Paní Vlasáková přinesla ukázku nejnovějších knih, které jsou k dispozici v městské knihovně a na které děti dobře reagují, půjčují si je a dle jejích zkušeností by mohly oslovit i další děti. Její prezentace byla velmi informativní a inspirovala nás k tomu, abychom se ponořili do světa literatury ještě více.

     Během svého příspěvku paní knihovnice nabídla několik cenných tipů ohledně toho, jak by bylo možné tyto knihy využít ve výuce literatury. Její návrhy byly velmi praktické a poskytly řadu nových myšlenek, jak motivovat žáky k četbě a literárnímu zkoumání.

4. Diskuze, různé     

Celkově lze říci, že příspěvky paní Petry Martiškové, Jany Šindelářové a paní Jany Vlasákové byly pro skupinu velkým přínosem. Těšíme se na další takové inspirativní setkání, které přinese mnoho nových podnětů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a kulturního povědomí. 


Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 19.10.2023, počet zobrazení : 27 (27 tento měsíc)