Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 8.12.2022

5.1.2023:
Setkání skupiny čtenářská gramotnost a kulturní povědomí se konalo 8. 12. 22 od 16,00 hod v Městská knihovna Kadaň, Tyršova 134, 43201 Kadaň.

 

Program jednání:

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Seznámení členů PS 

3. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

4. Různé, diskuse   


 

Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné a seznámil s programem jednání pracovní skupiny. Poté předal slovo ostatním zúčastněným, aby se vzájemně představili a pokračoval v představení projektu MAP3 a jeho budoucí návaznost na MAP4, kde bude opět možné čerpat finance na semináře, exkurze, pomůcky a vzdělávání pedagogů.

Upřesnil, že pracovní náplní skupiny bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací. 

 

Byla představena vize MAPu, kdy pan Zárybnický vyzval k návrhu vytvoření nové SWOT analýzy, kde mohli všichni účastnění podávat své návrhy a podněty ke zlepšení a dosažení cílů v území.

 

Slabé stránky…. 

- slabá podpora rodičů ke čtení

- zhoršené čtenářské dovednosti u dětí, práce s textem

diskuse k tématu:

- rozvoj čtenářské gramotnosti

- čtenářské dílny s rodiči (tip na vytvoření vlastní třídní knihy)


 

Hrozby

- mobilní tel a elektronika

- málo času pro sdílení

- finance na knihy do škol

- málo hodinové dotace pro výuku

 

Další projednávaná témata:

- doporučená literatura na školách -   obnova zastaralých seznamů  

- podpora dětí ke čtení

- projekty - Celé Česko čte dětem, „Listování“ , 

- lektorské sdílení na skupině

- tip na čtenářské dílny- vydavatelství Taktik

- potřeba vytvoření doporučeného seznamu knih pro děti

 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné, příští setkání pracovní skupiny je naplánované na 16.2.2023, tématem bude pokračování aktualizace Swot analýzy. (příležitosti, silné stránky) 

Zapsala: Anna Meniecová

 

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.1.2023, počet zobrazení : 59 (59 tento měsíc)