Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 8. 6. 2023

15.6.2023:
Setkání pracovní skupiny čtenářská gramotnost a kulturní povědomí se konalo dne 8. 6. 2023 od 16:00 hodin v Městské knihovně v Kadani.

Program jednání:

Zahájení
Projektová část – formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
Sdílení dobré praxe a zkušeností 
Různé, diskuse

1) Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné na čtvrtém setkání a seznámil s programem jednání pracovní skupiny. 

2) Poté pan Zárybnický shrnul dosavadní společnou práci na dokumentu Strategický rámec MAP3, kde zopakoval již stanovené priority pro oblast rovných příležitostí a následně se diskutovaly specifické cíle k těmto prioritám. Výsledné cíle budou zapracovány do textové části SR MAP. Taktéž informoval přítomné o probíhající finalizaci návrhu akčních plánů pro roky 2024 a 2025 a vyzval přítomné k případnému doplnění připomínek a aktivit škol a aktivit spolupráce. Dále pan Zárybnický připomenul průběžné doplňování do sdílené tabulky pro sběr potřeb v území a konstatoval vyhotovení Akčního plánu pro roky 2024-2025.


3) Na dnešním setkání bylo v rámci sdílení diskutováno na volná témata.

4) Paní knihovnice Jana Vlasáková upozornila členky pracovní skupiny na vyřazené knihy, které jsou pro knihovnu zastaralé a jsou prodávány za symbolickou cenu 1Kč. 

Příští setkání se uskuteční po domluvě se členy v novém školním roce.
                                                                                                            Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 15.6.2023, počet zobrazení : 217 (217 tento měsíc)