Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Matematická a digitální gramotnost 3.10.2023

9.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Matematická a digitální gramotnost se konalo dne 3.10.2023 od 15:30 v 3.ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 v Kadani.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projektová část – formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
3. Sdílení dobré praxe: Zdeněk Novotný - 3D výukový program Corinth3D, ve spojitosti s VR brýlemi, ale také telefonem a tabletem.
4. Různé, diskuse


1) Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil s programem jednání.


2) Poté pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy projektu MAP3, podal informaci o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Dále pozval členy pracovní skupiny na plánované informační jednání všech PS a ŘV a dalších aktérů s výzkumníky ze společnosti PAQ RESEARCH“ zaměřený na jejich výstupy o výsledcích vzdělávání v ORP Kadaň (více na: www.mapavzdelavani.cz).


Také připomenul průběžné doplňování do sdílené tabulky pro sběr potřeb v území.


3)  V rámci sdílení dobré praxe měl pan Zdeněk Novotný (ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří) připravenou názornou ukázku jak pracovat s programem Corinth3D, všichni přítomní si program vyzkoušeli na svých mobilních telefonech.

Vzdělávací aplikace Corinth Komplet představuje vizuální knihovnu čítající 1500 výukových interaktivních 3D modelů pro základní a střední školy.
Aplikace Corinth nabízí uživatelům interaktivní 3D obsah, který zvyšuje zaujetí pro výuku a porozumění látce. Tam, kde představivost nestačí, pomáhá Corinth pomocí 3D objektů, hlubokých zoomů a rozšířené reality.
Metodiky a přípravy na hodiny. Přímo v aplikaci Corinth najdete materiály a metodiky, které můžete rovnou využít ve svých hodinách. Tyto metodiky nejsou vázané pouze na obsah aplikace, ale také na rozvíjení digitálních kompetencí žáků. Metodiky reagují na digitální kompetence ukotvené v RVP ZV a jejich cílem je jednoduše aplikovat do výuky aktivity, které žáky učí využívat ICT.
Více o programu s možností vyzkoušení na 14 dní zdarma v odkazu:  
Corinth3D https://www.corinth3d.com/cs


4) Různé: Proběhla volná diskuse na různá témata týkající se matematické a digitální     gramotnosti. 

 

Dnešní setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.


  

Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 9.10.2023, počet zobrazení : 100 (100 tento měsíc)