Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Polytechnické vzdělávání 22.5.2024

11.6.2024:
Jednání Pracovní skupiny Polytechnické vzdělávání se uskutečnilo dne 22. 5. 2024 od 14:30 hodin v prostorách Základní školy Kadaň, Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň

 

Program jednání:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
3. Sdílení dobré praxe a zkušeností
4. Různé, diskuse

Průběh jednání pracovní skupiny:
Ad. 1 Na začátku setkání Mgr. Zárybnický všechny přítomné přivítal na
pracovní skupině a seznámil je s programem jednání.

Ad. 2 V rámci tohoto bodu jsme si jednak prodiskutovali vizi SR MAP s tím, že
její úprava protazím není nutná, jednak jsem si prodiskutovali jednotlivé specifické
cíle a opatření, které budeme v rámci realizace naplňovat. Jako aktivitu, kterou
budeme promýšlet nejdříve jsme vybrali aktivitu na podporu polytechnického
vzdělávání realizovanou v rámci spolupráce ZŠ a MŠ a s tím, že by se návrhu
takové aktivity ujala kolegyně ze ZŠ MŠ Chbany.

Ad. 3 V rámci aktivity sdílení jsme tentokrát komunikovali aktivity z poslední
doby a nápady pro podporu polytechnického vzdělávání.

Ad. 4 V rámci diskuse se pak diskutoval především odchod kolegyně ze ZŠ
Krátká ze školství a tudíž i z PS, jejíž byla vedoucí. Její pozici převezme
kolegyně z Chban. Také bude třeba najít další nové členy, aby se činnost
skupiny aktivizovala a usnadnilo se tak plnění cílů SR MAP.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a lze jej hodnotit jako podnětné a
přínosné.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 11.6.2024, počet zobrazení : 25 (25 tento měsíc)