Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 22.5.2024

18.6.2024:
Datum a čas konání 22.5.2024 / 16:30-17:30 hod.
Místo konání 3. ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683

 

Program jednání:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
3. Sdílení dobré praxe a zkušeností
4. Různé, diskuse


Průběh jednání pracovní skupiny:
Ad. 1 Na začátku setkání Mgr. Zárybnický všechny přítomné přivítal na
pracovní skupině a seznámil je s programem jednání.


Ad. 2 V rámci tohoto bodu jsme si jednak prodiskutovali vizi SR MAP s tím,
že její úprava protazím není nutná, jednak jsem si prodiskutovali jednotlivé
specifické cíle a opatření, které budeme v rámci realizace naplňovat. V tomto
kontextu se jako prioritní jeví aktivita propojování mat. a digit. kompetencí
s ostatními předměty, což by mělo být stěžejním tématem prvních aktivit v rámci
plnění cílů SR MAP.


Ad. 3 V rámci aktivity sdílení se s námi p. Novotný podělil o informace o 3D
skeneru a interaktivním robotovi s AI, který by bylo možné využít pro výuku
cizích jazyků. K oběma pomůckám nám zašle podrobnější materiály a bylo
vyhodnoceno, že by mohly být návrhem k jejich pořízení pro ověřování
v území. Kolegyně za podskupinu čtenářská gramotnost pak sdílely
zkušenosti z účasti na aktivitách MAP v oblasti čtenářské gramotnosti.


Ad. 4 V rámci diskuse se pak diskutovalo zvolené nastavení této nové
pracovní skupiny a bylo shledáno jako funkční. Setkání proběhlo v přátelské
atmosféře a lze jej hodnotit jako podnětné a přínosné.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 18.6.2024, počet zobrazení : 208 (208 tento měsíc)