Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách 18.2.2019

19.2.2019:
Pracovní skupina Polytechnika, kariérové poradenství a rozvoj iniciativy a kreativity dětí a žáků se konala 18.2. od 15:30. Místem konání byla ZŠ MŠ při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289.

 

Dotazníkové šetření

Je povinné, vyplývá z postupů MAP2. Jsou připraveny elektronické dotazníky, které budou rozeslány pod internetovým odkazem. Vyplnění dotazníků nezabere více jak 15 minut.

 

Požadavky na pomůcky, semináře, exkurze

Odkaz je neustále platný a lze jej vyplňovat. Je možné zasílat požadavky i paní Adámkové či Jarošové na email.

 

Strategické plánování

Paní Jarošová představila harmonogram dalších skupin a kroků pro revizi dokumentu MAP.

 

Lektoři na setkání pracovních skupin

Je možné představit nějakou zajímavou aktivitu, pomůcku, metodu ostatním kolegům na pracovní skupině. K tomu je možné čerpat prostředky v rámci DPP, cca 250 Kč/hodinu

Je možné si tak zamluvit jednání pracovní skupinu za tímto účelem.

 

Vzdělávání pedagogů

Opět je možné pořádat vzdělávání pedagogů 

Objednávat v režimu - krátká anotace, lektor, částka – vše hrazeno z projektu MAP2

Je možné psát návrhy na vzdělávání na email sylvie.jarosova@vladar.cz, renata.adamkova@vladar.cz 

V MAP1 máme jako jeden z cílů vzdělávání pedagogů.

 

Exkurze:

Z projektu lze hradit exkurze. Zatím možnost cca 1 exkurze na 1 školu. Anotace opět na email paní Jarošové či Adámkové.

 

Pomůcky:

Opět je možné nakupovat pomůcky k testování

Bude promyšlena možnost nákupu literatury.

 

Nutné je také zvolit leadera pracovní skupiny, který dodá životopis (podmínkou je VŠ vzdělání pedagogického směru a 5 let praxe), leader bude na webových stránkách projektu uveden jako garant pro danou oblast.

 

V rámci diskuze rozebírána možnost rozdělit pracovní skupinu – zvlášť polytechniku a zvlášť kariérové poradenství – uskutečněno při dalším setkání. Zároveň probírána možnost setkávání kariérových poradců – vytvoření platformy pro sdílení dobré praxe.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 19.2.2019, počet zobrazení : 1926 (1926 tento měsíc)