Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře Jak si hrát v hodinách slohu? 23.5.2024

24.6.2024:
Seminář, který vedla lektorka Mgr. Romana Havrdová, a tématem bylo – Jak si hrát v hodinách slohu, se uskutečnil ve čtvrtek dne 23. 5. 2024 od 16:00 hodin v prostorách Městské knihovny Kadaň, Tyršova 134, 432 01 Kadaň.

 

Program semináře:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Seminář: Mgr. Romana Havrdová – Jak si hrát v hodinách slohu
3. Diskuse

Průběh semináře:
Ad. 1 Seminář byl zahájen uvítáním všech účastníků a úvodním slovem Mgr. Zárybnického, který přítomné seznámil s jeho obsahem.
Ad. 2 V rámci semináře představila paní učitelka Havrdová několik osvědčených aktivit, ze své pedagogické praxe. Vždy nejprve představila pracovní materiál (pracovní list či jiný zdroj) a poté seznámila přítomné
kolegyně s metodikou práce s ním, případně variantami využití. Nesporně přínosnou součástí bylo i pokusné ověřování práce s materiály přímo v rámci semináře, kdy si přítomní mohli ověřit, zda a jak materiál funguje.
Jako velice pozitivní lze hodnotit i nabídku Mgr. Havrdové, že se o materiály v elektronické podobě ráda podělí – rozeslání bude řešeno skrze RT MAP.
Ad. 3 V rámci diskuze se přítomné kolegyně podělili o své zkušenosti a nápady na práci s obdobnými materiály a proběhlo tedy krátké vzájemné sdílení mezi lektorkou a účastnicemi semináře. Seminář byl hodnocen kladně a následné sdílení učinilo tuto aktivitu ještě přínosnější.

Seminář proběhl v přátelské atmosféře a lze jej hodnotit jako velice přínosný.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 24.6.2024, počet zobrazení : 91 (91 tento měsíc)