Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře "Základy umělé inteligence pro přípravu na výuku" 9.5.2024

14.5.2024:
Seminář pro pedagogy 1.stupně zaměřený na téma "Základy umělé inteligence pro přípravu na výuku", který vedla paní paní Mgr. Nikola Kudrnáčová, učitelka ZŠ, metodik a lektorka pro 1. stupeň při NPI ČR se uskutečnil 9.5.2024 od 15:00 do 17:00 hod na Základní škole Kadaň, ul. Školní 1479.

 

Program semináře:

 

  1. Představení semináře a lektorky

  2. Mgr. Nikola Kudrnáčová, učitelka ZŠ, metodik a lektorka pro 1. stupeň při NPI ČR

  • Základní využití chatbotů pro plánování výuky a tvorbu výukových materiálů na míru

  • Bezpečné zapojení umělé inteligence do procesu výuky v oblasti chatbotů a generování grafiky

  • Tvorba pracovních listů

  1. Diskuse, různé

 

Průběh semináře:

Ad. 1) Mgr. Kudrnáčová zahájila seminář úvodním představením tématu a účelu setkání. Mgr. Kudrnáčová diskutovala o potřebě propojení didaktiky s moderními technologiemi umělé inteligence a zdůraznila etické aspekty využití AI ve vzdělávání.

Ad. 2) Mgr. Kudrnáčová ulázala  konkrétní příklady využití ChatGPT pro efektivní výuku psaní. Účastníci byli detailně seznámeni s funkcionalitou tohoto nástroje a měli možnost provést praktické cvičení přímo v chatovacím rozhraní.

Dále byli účastníci informováni o dalších nástrojích jako jsou Gemini, CoPilot a CoPilot Designer. Mgr. Kudrnáčová ukázala jak lze tyto nástroje integrovat do výuky a přizpůsobit je potřebám učitelů a žáků.

Finální část semináře byla věnována praktickému využití online grafického nástroje Canvy. Účastníci se dozvěděli o možnostech tvorby  materiálů pro výuku a byli seznámeni s "edu verzí" Canvy, která umožňuje bezpečnou spolupráci mezi učiteli a žáky.

Ad.3) V závěru semináře proběhla aktivní diskuse o možnostech aplikace získaných poznatků do vlastní pedagogické praxe. Účastníci sdíleli své zkušenosti a nápady na další využití umělé inteligence ve výuce na 1. stupni. Diskuze ukázala široké spektrum možností, které umělá inteligence nabízí pro inovaci vzdělávacího procesu.

Seminář "Základy umělé inteligence pro přípravu na výuku" pod vedením paní Mgr. Nikoly Kudrnáčové poskytl účastníkům cenné informace a praktické nástroje pro efektivní využití umělé inteligence ve výuce na 1. stupni.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 14.5.2024, počet zobrazení : 20 (20 tento měsíc)