Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Klíčové aktivity projektu

 

Aktivity projektu jsou složeny z klíčových aktivit a jejich podkativit. Před samotnou realizací projektu byla už realizována i přípravná aktivita.


Struktura klíčových aktivit a podaktivit:


0) Příprava projektu
- Sestavení projektového týmu
- Sestavení partnerství
- Agregovaný MAP


1) Akční plánování
A) Rozvoj partnerství
- setkávání, výměna zkušeností
B) Dohoda o prioritách
- Analýza
- Strategický rámec MAP
- Investiční priority
C) Akční plánování
- Sestavení akčního plánu
D) Budování znalostních kapacit
- Vzdělávací aktivity
- Aktivity spolupráce


2) Evaluace
- Průběžná evaluace
- Závěrečná Evaluace


3) Řízení MAP
- Identifikace dotčené veřejnosti
- Základní struktura partnerství
- Komunikační strategie


4) Řízení projektu
- finanční a projektový management
- vykazování etap projektu ŘO
- závěrečná zpráva a vyúčtování