Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Pracovní skupiny

Pro realizaci MAP3 budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata.

Sedm pracovních skupin bylo schváleno na Řídícím výboru dne 19.9.2022.

Jedná se o pracovní skupiny:

PS matematická a digitální gramotnost

PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí

PS rovné příležitosti

PS cizí jazyky

PS předškolní vzdělávání

PS polytechnické vzdělávání a kariéra

PS financování

_____________________________________________________________________________________________________________

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata.

Šest pracovních skupin bylo schváleno na Řídícím výboru dne 7.9.2016.

Pracovní skupiny jsou zřízené pro každou řešenou oblast a jsou zodpovědné za její detailní rozpracování. Tyto skupiny jsou tvořeny odborníky na danou tématiku.

 

Jedná se o pracovní skupiny:

 

 

Stránky v této kategorii: Podnikavost, iniciativa, kreativita žáku ZŠ, kariérové poradenství a polytechnika (přírodní vědy) ZŠ, Cizí jazyky ZŠ, Předškolní vzdělávání, Čtenářská gramotnost ZŠ, kulturní povědomí a vyjadřování, Inkluze ZŠ + občanské a sociální dovednosti žáků, Matematická gramotnost ZŠ a digitální kompetence, PS matematická a digitální gramotnost, PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí, PS rovné příležitosti, PS cizí jazyky, PS předškolní vzdělávání, PS polytechnické vzdělávání a kariéra, PS financování