Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Pracovní skupiny

 

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata.

Šest pracovních skupin bylo schváleno na Řídícím výboru dne 7.9.2016.

Pracovní skupiny jsou zřízené pro každou řešenou oblast a jsou zodpovědné za její detailní rozpracování. Tyto skupiny jsou tvořeny odborníky na danou tématiku.

 

Jedná se o pracovní skupiny:

 

 

Stránky v této kategorii: Podnikavost, iniciativa, kreativita žáku ZŠ, kariérové poradenství a polytechnika (přírodní vědy) ZŠ, Cizí jazyky ZŠ, Předškolní vzdělávání, Čtenářská gramotnost ZŠ, kulturní povědomí a vyjadřování, Inkluze ZŠ + občanské a sociální dovednosti žáků, Matematická gramotnost ZŠ a digitální kompetence