Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS polytechnické vzdělávání a kariéra 14.12.2022

19.12.2022:
Setkání skupiny matematická a digitální gramotnost se konalo dne 14. 12. 22 od 15,45 hod v 3.ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 Kadaň.

 

Program jednání:

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Seznámení členů PS 

3. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

4. Různé, diskuse   


 

Pan Zárybnický na úvod přivítal všechny přítomné a seznámil s programem jednání pracovní skupiny. Představil projekt MAP3 s návazností na MAP4, kde bude opět možné čerpat finance na semináře, exkurze, pomůcky a vzdělávání pedagogů.

Upřesnil, že pracovní náplní skupiny bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací. Poté předal slovo ostatním zúčastněným, aby se navzájem představili.

 

Dále pokračoval a představil vize MAPu, a vyzval k návrhu vytvoření nové SWOT analýzy, kde mohli všichni účastnění podávat své návrhy a podněty ke zlepšení a dosažení cílů v území.

 

Hlavním tématem jednání skupiny byla aktualizace SWOT analýzy a následná diskuse k tématům

 

Slabé stránky…. 

- chybí propojenost znalostí s praxí (pro kariéru)

- OHK ani jiný subjekt nenabízí katalog firem a možnost jejích prezentace v rámci                                                           kar. poradenství .

 

- firmy a podnikatelé nespolupracují se ZŠ

- nedostatečná podpora polytechnické pregramotnosti (spolupráce)

- slabé sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání mezi pedagogy z jiných škol

 

Téma diskuse: exkurze pro školy

Paní Krausová doporučila Gymnázium a Střední odbornou školu v Podbořanech, a možnost pro žáky využít „Den na zkoušku“ více na : www.gsospodborany.cz

 

Paní Šroubíková doporučila exkurzy se žáky do Klášterecké porcelánky https://www.porcelanklara.cz/

 

Další tipy na exkurze – Hvězdárna v Kadani  https://tk.gymka.cz/, přírodovědecké centrum v Žatci https://www.vedanakouli.cz/


 

Hrozby…

- prostorová a materiální podvybavenost

- finanční náročnost dopravy na exkurze

- nedostatek kvalifikovaných učitelů v příslušných oborech

- slabá metodická podpora učitelům

 

Příležitosti:

- využívání fiktivních firem v rámci kariérového poradenství

- motivační besedy/ workshopy na školách

 

Setkání probíhalo v přátelské a milé atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné. Příští setkání pracovní skupiny je naplánované na únor 2023 po domluvě se členy PS. Tématem bude pokračování aktualizace Swot analýzy. 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 19.12.2022, počet zobrazení : 176 (176 tento měsíc)