Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Polytechnické vzdělávání a kariéra 9.10.2023

17.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Polytechnické vzdělávání a kariéra se konalo dne 9.10.2023 od 15:30 hodin v prostorách 3. Základní školy Chomutovská 1683 v Kadani.

Program  jednání:

1. Zahájení
2. Projektová část - Formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
3. Sdílení dobré praxe a zkušeností - Jiřina Cíglerová, ukázka činnosti školní družiny
4. Různé, diskuse

 

1. Zahájení
 Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil s programem jednání.


2. Projektová část –  Formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Dále pozval členy pracovní skupiny na plánované informační jednání v listopadu 2023  pro všechny PS a ŘV a dalších aktérů s výzkumníky ze společnosti “PAQ RESEARCH“ zaměřený na jejich výstupy o výsledcích vzdělávání v ORP Kadaň (více na: www.mapavzdelavani.cz).


3)  Sdílení dobré praxe a zkušeností - Jiřina Cíglerová
V rámci sdílení dobré praxe měla paní Jiřina Cíglerová z MŠ a ZŠ Chbany připravenou ukázku plnou inspirací na tvoření s dětmi ve školní družině nejen z přírodních materiálů. Prezentace byla velmi přínosná.
 

4)  Různé, diskuze
Během jednání byly k bodu Různé diskutovány následující body:
- Projekt školních zahrad
- Školní projekty a třídní dny zaměřené na bezpečnost
- Tipy jak si zajistit přírodní materiály

 

Setkání skupiny bylo úspěšné a přineslo mnoho nových myšlenek pro rozvoj polytechnického vzdělávání. 


Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 17.10.2023, počet zobrazení : 74 (74 tento měsíc)