Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS předškolní vzdělávání 1.12.2022

6.12.2022:
Setkání skupiny předškolní vzdělávání se konalo 1. 12. 22 od 15,30 hod v MŠ Čtyřlístek Kadaň, Klášterecká 1557, 43201 Kadaň.

 

Program jednání :

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Seznámení členů PS 

3. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

4. Různé, diskuse   

 

Vedoucí pracovní skupiny paní Erika Zelenková na začátku jednání pracovní skupiny  přivítala v MŠ Čtyřlístek všechny přítomné a informovala k tématu setkání, poté předala slovo panu Zárybnickému, který také přivítal všechny přítomné a představil sebe a projekt MAP3, kde náplní pracovní skupiny bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

Dále konstatoval, že bude možné až v příštím roce opět čerpat finance na semináře, exkurze, pomůcky a vzdělávání pedagogů a to v projektu MAP4.


 

Byla představena vize MAPu, kde pan Zárybnický vyzval k návrhu vytvoření nové SWOT analýzy, kde mohli všichni účastnění podávat své návrhy a podněty ke zlepšení a dosažení cílů v území.

 

Silné stránky…co se daří v MŠ

- vzdělávání v gramotnosti

- zvyšování odbornosti v rámci DVPP a profesní růst

- společné akce MŠ v území

- spolupráce s neziskovými organizacemi, školami a dalšími aktéry

 

Slabé stránky…. 

- přeplněnost MŠ v území

- chybějící IT technika a konektivita v MŠ 

- málo specialistů pro podporu MŠ

- chybějící personální databáze uchazečů

 

Hrozby…

- nedostatek kvalitních asistentů pedagoga

- plánované omezení získání podpůrných opatření ze strany státu

- nárůst počtu dětí s SVP, logopedickými problémy, problémy s chováním aj.

- finanční ohodnocení zaměstnanců MŠ


 

Na dnešním setkání probíhaly diskuse na témata: logopedie a prevence ve školkách, mít potřebu databáze s kontakty na kvalitní personál do MŠ, platové podmínky pedagogických i nepedagogických zaměstnanců v MŠ, také se probírala možnost čerpat finanční prostředky z IROPu s návazností mít zanesené požadavky se záměry v dokumentu MAP.

 

Kontakt: 

Nipauerová Andrea 

manažer IROP - CLLD MAS Vladař

andrea.nipauerova@vladar.cz

mobil: + 420 731 416 889

Tel.: +420 353 399 708


 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné, další jednání pracovní skupiny se uskuteční koncem měsíce ledna 2023. 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 6.12.2022, počet zobrazení : 89 (89 tento měsíc)