Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Rovné příležitosti 4.10.2023

11.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti se konalo dne 4.10.2023 od 15 hodin v prostorách Základní školy při nemocnici, Chomutovská 1289 v Kadani.

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Projektová část 
3.    Představení organizace DCFF z.s - Ateliér Kadaň
4.    Prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe
5.    Různé, diskuse

1. Zahájení
     Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil s programem jednání.

2. Projektová část 
     Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Dále pozval členy pracovní skupiny na plánované informační setkání pro všechny PS a ŘV a další aktéry s výzkumníky ze společnosti “PAQ RESEARCH“ zaměřený na jejich výstupy o výsledcích vzdělávání v ORP Kadaň (více viz www.mapavzdelavani.cz) v listopadu 2023.  
  
3. Představení organizace DEVELOPMENT CENTER FOR FOREIGNERS z.s
    Na dnešním setkání představila slečna Tereza Prokůpková s kolegou Krishnou  neziskovou organizaci DCFF z.s, která v Kadani působí dva roky a zabývá se poskytováním podpory cizincům z třetích zemí při jejich začlenění do české společnosti prostřednictvím jazykových kurzů a workshopů. Představila realizované i plánované projekty a aktivity, které pořádají pro širokou veřejnost. Zároveň nabídla spolupráci školám, neziskovým organizacím a dalším aktérům pomoc s integrací dětí, také by uvítali spolupráci s SPC. Nakonec pozvala na pořádající akce Ateliéru. Více o projektu DCFF z.s na https://www.dcff.cz/atelier

4. Prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe
     Paní Chryzová následně představila nové projekty sociálně aktivizačního centra Tilia Kadaň, z.s. Více informací na:https://tiliakadan.cz/
    Dále byl diskutován další postup při vytváření metodického manuálu pro spolupráci mezi OSPOD, PPP, odborem školství, školami a dalšími aktéry. V této      souvislosti bude vytvořen širší pracovní tým, který bude práce na tvorbě manuálu dále posouvat a koordinovat. P. Zárybnický zjistí další možné inspirační        zdroje (dobré praxe), p. Hanták navrhne složení pracovního týmu. 
    Diskutována byla i potřeba aktualizací sociálních kontaktů v oblasti Kadaňska. Tento úkol by měla řešit Tilia Kadaň. 
    V neposlední řadě byla diskutována aktuální forma potravinové pomoci realizovaná v Kadani místní charitou. 

    Dohodnuta byla potřeba uspořádat setkání ředitelů v ORP.

    Závěrem setkání byli účastníci vyzváni pravidelného sdílení nových informací a pozvánek na akce, které budou následně distribuovány v ORP.

 

Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 11.10.2023, počet zobrazení : 169 (169 tento měsíc)