Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis ze setkání PS - předškolní vzdělávání 15.6.2023

23.6.2023:
Setkání pracovní skupiny předškolního vzdělávání se konalo dne 15.6.2023 v MŠ Čtyřlístek v Kadani.

Program jednání:
1) Zahájení
2) Projektová část – formulace specifických cílů strategického rámce MAP3
3) Sdílení dobré praxe a zkušeností 
4) Různé, diskuse

1) Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné na čtvrtém setkání a seznámil s programem jednání pracovní skupiny a představil novou členku pracovní skupiny paní Mgr. Holasovou, která je učitelkou na 2.ZŠ v Kadani.

2) Následně s panem Zárybnickým byly diskutovány návrhy specifických cílů vycházejících z dříve stanovených priorit strategického rámce. Dále pan Zárybnický připomenul průběžné doplňování do sdílené tabulky pro sběr potřeb v území a konstatoval vyhotovení Akčního plánu pro roky 2024-2025.

3) Na dnešním setkání bylo v rámci sdílení diskutováno na volná témata:
- paní Zelenková dala doporučení na využití logopedických kurzů - Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se sídlem v Měcholupech u Žatce, kontakt : https://spc-mecholupy.cz/
úkol pro RT- pozvat na příští setkání PS zástupce z SPC, aby bylo představeno, jaké kurzy a poradenské služby škola nabízí.
- Dále bylo probráno téma náslechy ve školkách a možnost sdílených příkladů dobré praxe, paní Zelenková předala zkušenosti, jak takové návštěvy probíhají a nabídla spolupráci.
- Edukační stimulační hodiny, paní Zelenková zmínila potřebu proškolení zaměstnanců MŠ, tento program je zaměřený na podporu školní připravenosti a na prevenci školní spoluúčasti 
rodin, více o semináři na: http://www.edupraxe.cz/index.php/2-edastim-edukace-a-stimulace-jako-podpora-skolni-pripravenosti-novinka-8-hodin

- Projekt Signály – kompletní a efektivní podpora ohrožených dětí, vyšetření dětí pomocí karet KID, více na: https://cosiv.cz/cs/signaly/

- Na setkání zazněla informace o připravovaném projektu pro nadané děti v ORP Kadaň


4) V rámci bodu různé nebylo třeba nic dalšího řešit. Dnešní setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Příští setkání se uskuteční po domluvě se členy v novém školním roce.

                                                                                                                                                                                        Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 23.6.2023, počet zobrazení : 267 (267 tento měsíc)