Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

#Informatika#3ZŠKadaň

8.6.2023:
článek od pana učitele Ing. Radka Vinického

Informatikou se obecně již dlouho nezabývá pouze úzký okruh „ajťáků“, ale používají ji takřka všichni, a to v nejrůznějších životních situacích, a právě proto jí na naší škole věnujeme patřičnou pozornost.

V čem je naše vyučování informatiky tedy výjimečné?

Výuka u nás probíhá formou různých projektů. Žákům je v hodinách zadán komplexní pracovní úkol, který se snaží jednotlivě či ve skupinkách vyřešit. Při práci využívají strategie plánování, hledají možná řešení, testují své návrhy, popřípadě je modifikují tak, aby došli ke zdárnému splnění úkolu. Netradičně pojaté hodiny informatiky je učí vzájemně spolupracovat, přemýšlet kreativně a pracovat s chybou, což jsou praktické kompetence využitelné v každodenním životě.

Již od třetích tříd se děti postupně seznamují s algoritmizací a programováním. V deváté třídě jsou tak schopné pomocí robotické stavebnice vytvářet a programovat roboty, jednočipové desky, vytvářet hry, kódovat a mnohé další. Digitální kompetence si žáci osvojují v rámci ostatních předmětů. Učí se pracovat v PowerPointu, Wordu, Excelu, pronikají do tajů počítačové grafiky.

Pravidelně se účastníme celorepublikových soutěží Bobřík informatiky a IT-SLOT.  Obě akce si kladou za cíl rozvíjet a prohlubovat zájem mládeže o informatiku, logické a informatické myšlení.

Naší chloubou je výborné technické vybavení celé školy. Samozřejmostí jsou interaktivní tabule ve všech třídách prvního stupně i v odborných učebnách. Pro výuku nejen IT, ale i dalších předmětů máme na škole k dispozici dvě moderně zařízené počítačové učebny a mobilní učebnu. V nich využívají žáci při výuce tablety, robotické stavebnice Lego, měřicí senzory atd.

Rádi bychom s Vámi sdíleli některé zajímavé projekty z hodin informatiky, které se však slovem těžce popisují. V následujících ukázkách jsme pro vás proto připravili alespoň malou ochutnávku toho nejzajímavějšího.

 

Přílohy :

Článek vyšel : 8.6.2023, počet zobrazení : 225 (225 tento měsíc)