Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Projektový tým

Realizační tým MAP4:

Projektový manažer:

Andrea Nipauerová

email: andrea.nipauerova@vladar.cz

tel: 731 416 889

  

Koordinátor plánování a

rozvoje MAP:

Mgr. Martin Zárybnický

email: martin.zarybnicky@vladar.cz

tel: 777 063 670

Koordinátor přípravy projektů: 

Bc. David Šebesta

email: david.sebesta@vladar.cz

tel: 731 232 229

Koordinátor přípravy aktivit:

Anna Meniecová

email: anna.meniecová@vladar.cz

tel: 739 462 316

Asistent pracovních skupin a

plánování rozvoje MAP:

Veronika Jan

email: veronika.jan@vladar.cz

tel: 733 504 605

Finanční manažer:

Anna Zeidlerová

email: anna.zeidlerova@vladar.cz

tel: 776 762 082

Administrativní pracovník:

Ryšavá Lenka, DiS.

email: lenka.rysava@vladar.cz

tel: 777 798 264

 

Členové Řídícího výboru:                                       Členové Pracovních skupin:

 

ORGANIZACE

ZASTOUPENÁ         

ZÁSTUPCE KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ

1.

MAS Vladař o.p.s.

Ing. Josef Ryšavý            

zástupce MAS působících na území daného MAP

2.

Okresní hospodářská komora

Ing. Ivana Košanová 

zástupce kraje, zástupce KAP

3.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje

Bc. Alena Koubová

zástupce kraje/realizačního týmu IDZ realizovaného krajem

4.

obec Perštejn

Ing. Martin Srbecký

zástupci zřizovatelů škol

5.

město Klášterec n/O

Mgr. David Kodytek 

zástupci zřizovatelů škol

6.

ZŠ MŠ Chbany 

Mgr. Jiřina Kříčková 

vedení škol

7.

2. ZŠ Kadaň

Mgr. Stanislav Hakl

vedení škol

8.

MŠ, ul. Klášterecká 1557, Kadaň

Mgr. Erika Zelenková  

vedení škol

9.

ZŠ a MŠ Vejprty

Mgr. Tomáš Kluc 

vedení škol

10.

ZŠ Krátká K.n.O.

Mgr. Petr Opava  

vedení škol

11.

ZŠ a MŠ Vilémov

Mgr. Jana Budáková

zvolena místopředsedkyní

vedení škol

12.

Začít spolu – ZŠ a MŠ Kadaň

Ing. Marcela Haladová

vedení škol

13.

ZŠ MŠ Vilémov

Mgr. Kateřina Štufková

učitelé

14.

ZŠ MŠ Vilémov

Bc. Ivana Kvasničková  

zástupci školních družin, klubů

15.

DDM Šuplík Kadaň

Mgr. Jiří Štěrba

zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

16.

RADKA Kadaň z.s.

Mgr. Hana Vodrážková

zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

17.

ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň       

Jitka Stasinka Slivoňová, Dis.      

zástupci základních uměleckých škol

18.

 rodiče

Ing. Štěpánka Hanzlíčková

zástupce rodičů

19.

ORP  KADAŇ

Mgr. Jan Losenický 

zvolen předsedou

zástupce ORP  

20.

ITI 

Bc. Petr Mládek 

zástupce ITI nebo IPRŮ  

21.

obec  Libědice  

Pavel Kozlík

zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území 

22. 

RT MAP

Andrea Nipauerová

zástupce RT MAP

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí – vedoucí: Nela Krausová (3. ZŠ Kadaň) 
Podskupin: Matematická a digitalní kompetence - vedoucí: Radek Vinický (3.ZŠ Kadaň)
Daniela Dobešová  ZŠ MŠ Chbany  Helena Konopková  ZŠ MŠ Perštejn 
Štěpánka Hanzlíčková  ZŠ MŠ Vilémov  Roman Chocholáček   ZŠ MŠ Pernštejn 
Tomáš Mourek  5. ZŠ Kadaň  Alena Roubínová  3.ZŠ Kadaň 
Zdeněk Novotný  ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří  Mgr. Jana Hortová  ZŠ Školní Klášterec n. Ohří 
Podskupina: Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí – vedoucí: Nela Krausová (3. ZŠ Kadaň) 
Jana Vlasáková  Městská knihovna Kadaň  Nikola Hejčlová  3.ZŠ Kadaň 
Denisa Štastná  5.ZŠ Kadaň  Dita Ševčíková  ZŠ MŠ Perštejn 
Kateřina Štufková  ZŠ MŠ Vilémov  Olga Laudátová  ZŠ MŠ Perštejn 
Zita Peineltová  1.ZŠ Kadaň, Školní 1479  Zuzana Chládková  ZŠ Školní Klášterec n. Ohří 
Jitka Stasinka Slivoňová  ZUŠ Kadaň  Iva Máchová  ZŠ Školní Klášterec n. Ohří 
Lukáš Gavenda  Městské muzeum Kadaň  Diana Homolková  ZŠ Školní Klášterec n. Ohří 
Petr Liebscher  Městské muzeum Kadaň  Marcela Hladíková  ZŠ a MŠ Perštejn 
Petra Martišková  lektorka, autorka dětské literatury  Iva Máchová  ZŠ Školní Klášterec n. Ohří 
Petra Novotná ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří   
PS Cizí jazyky – vedoucí: Veronika Lukešová (5.ZŠ Kadaň)
Kateřina Marková Jakub Fischer  1.ZŠ Kadaň  Lucie Průchová  ZŠ MŠ Perštejn  
Iveta Millerová   2.ZŠ Kadaň 3.ZŠ Kadaň  Václav Homolka  ZŠ Školní Klášterec n. Ohří 
Martina Bartušková      ZŠ MŠ Perštejn  Tereza Kantová  ZŠ Krátká Klášterec n. Ohří 
PS Rovné příležitosti – vedoucí: Zdeněk Hanták (ZŠ PŘI NEMOCNICI KADAŇ) 
Jitka Novotná  5.ZŠ Kadaň  Anita Stachová  ZŠ MŠ Kovářská 
Jiřina Kříčková  ZŠ MŠ Chbany  Dagmar Megová  MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří 
Jana Budáková  ZŠ MŠ Vilémov  Simona Žáková  ZŠ MŠ při nemoc., Kadaň 
Pavel Soukup  1.ZŠ Kadaň  Ivana Klecková  ZŠ MŠ Radonice 
Lucie Jarábková  ZŠ MŠ Mašťov  Jana Selinger  PPP Kadaň 
Jaroslava Pokorná  ZŠ Krátká Klášterec n. O.  Zdeňka Beránková  MěÚ Kadaň – “OSPOD“ 
Pavlína Holubová  Světlo Kadaň  Jana Hortová  ZŠ Školní Klášterec n. Ohří 
Nicole Slabá  TILIA Kadaň,  Dagmar Ostrihoňová  ZŠ Krátká 676, Klášterec n. Ohří 
Kateřina Herinková  MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří     
PS Předškolní vzdělávání – vedoucí: Erika Zelenková (MŠ Čtyřlístek, Kadaň) 
Iveta Králová  MŠ Olgy Havlové, Kadaň  Kateřina Herinková  MŠ Lípová Klášterec n. Ohří 
Iva Admin  MŠ Klásek  Bianca Prokopová  MŠ Račetice 
Jana Štecherová  MŠ Barvička  Martina Králová  ZŠ MŠ Perštejn 
Jitka Pichlíková  MŠ Hvězdička  Klára Boháčová,  ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří 
Olga Sladkovská  MŠ Písnička  Ivana Krpenská  MŠ Písnička 
Lucie Kadlecová  ZŠ MŠ Vilémov  Vlasta Maxová MŠ Klášterecká 1557, Kadaň 
Hana Kučerová  ZŠ MŠ Chbany  Jana Selinger PPP Kadaň 
Petra Povolná   MŠ Radonice  Lucie Kubešová ZŠ MŠ Vilémov 
Jaroslava Zápotocká  ZŠ MŠ Mašťov  Lenka Holasová ZŠ Rudolfa Koblice Kadaň (2.ZŠ) 
PS Polytechnické vzdělávání – vedoucí: Bc. Romana Šroubková (ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří) 
Nela Krausová 3. ZŠ Kadaň David Chamula  1.ZŠ Kadaň 
Jitka Novotná 5. ZŠ Kadaň Martina Nováková  ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří 
Jiřina Ciglerová ZŠ MŠ Chbany  
PS pro financování – vedoucí: Zdeněk Hosman (5.ZŠ Kadaň) 
Andrea Nipauerová  MAS Vladař  Zora Breczková  ZUŠ Klášterec n. Ohří 
Jiřina Kříčková  ZŠ MŠ Chbany  Kateřina Herinková  MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří 
Jana Budáková  ZŠ MŠ Vilémov  Alena Roubínová  3.ZŠ Kadaň 
Irena Gahlerová  ředitelka 1.ZŠ Kadaň  Josef Patík  ZŠ MŠ Perštejn 
Marcela Haladová  Začít spolu Kadaň  Stanislav Hakl  2.ZŠ Kadaň 
Jitka Stasinka Slivoňová  ZUŠ Kadaň  Hana Jenčová  MŠ Račetice 
Helena Gvoždiáková  MěÚ Kadaň, odbor školství  Petra Povolná, Dis.  MŠ Radonice 
Monika Bártová  ZŠ Školní Klášterec n. Ohří  Erika Zelenková  MŠ Čtyřlístek, Kadaň 
Petr Opava  ZŠ Krátká Klášterec n. Ohří     

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Realizační tým MAP3:

Specialista tvorby dokumentu MAP:            

Manažer projektu:

Mgr. Martin Zárybnický

email: martin.zarybnicky@vladar.cz

tel: 777 063 670

Asistent pracovních skupin a tvorby MAP:

Anna Meniecová

email: anna.meniecová@vladar.cz

tel: 739 462 316

Asistent pro administrativní a technickou podporu: 

Veronika Jan

email: veronika.jan@vladar.cz

 

Členové řídícího výboru:

Organizace:

Jméno:

Zástupce klíčových aktérů:

MAS Vladař, o.p.s.

Ing. Josef Ryšavý

Zástupce RT MAP

obec Pernštejn

Ing. Jiří Rejmann

Zástupci zřizovatelů škol

město Klášterec n/O

Mgr. David Kodytek

Zástupci zřizovatelů škol

Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace

Mgr. Jiřina Kříčková

Zástupci vedení škol

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

Mgr. Stanislav Hakl

Zástupci vedení škol

Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Erika Zelenková

Zástupci vedení škol

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Mgr. Tomáš Kluc

Zástupci vedení škol

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Mgr. Petr Opava

Zástupci vedení škol

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Mgr. Jana Budáková

Zástupci vedení škol

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Bc. Ivana Kvasničnková Zástupci školních družin, školních klubů

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň

Jitka Stasinka Slivoňová, DiS.

Zástupci základních uměleckých škol

Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381

Mgr. Jiří Štěrba

Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času

RADKA Kadaň z.s.

Mgr. Hana Vodrážková

Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času

Okresní hospodářská komora

Ing. Ivana Košanová

Zástupce zaměstnavatelů

KAP

Mgr. Vladěna Zingrová

Zástupce KAP

 

Ing. Štěpánka Hanzlíčková

Zástupce rodičů

obec Libědice

Pavel Kozlík

Zástupce obcí, které nezřizují školu

ITI

Mgr. Jiří Starý

Zástupce ITI nebo IPRÚ

ORP KADAŇ

Mgr. Jan Losenický

Zástupce ORP

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Mgr. Kateřina Štufková

Učitelé

 

Předsedou řídícího výboru byl dne 19.9.2022 zvolen  Mgr. Jan Losenický.

Místopředsedkyní řídícího výboru byla dne 19.9.2022 zvolena Mgr. Jana Budáková.

 

 

Odborný tým MAP3

Matematická a digitální gramotnost
Jméno Škola
Mgr. Radek Vinický 3.ZŠ Kadaň
Daniela Dobešová ZŠ MŠ CHbany
Štěpánka Hanzlíčková ZŠ MŠ Vilémov
Markéta Střelcová 1.ZŠ Kadaň
Tomáš Mourek 5. ZŠ Kadaň
Zdeněk Novotný ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří
Helena Konopková ZŠ MŠ Perštejn
Roman Chocholáček ZŠ MŠ Pernštejn
Alena Roubínová 3.ZŠ Kadaň
Mgr. Jana Hortová ZŠ Školní Klášterec n. Ohří
     
Polytechnické vzdělávání a kariéra
Bc. Romana Šroubková ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří
Nela Krausová 3.ZŠ Kadaň,
PhDr. Jitka Novotná 5.ZŠ, Na podlesí
Jiřina Ciglerová ZŠ MŠ Chbany
David Chamula 1.ZŠ Kadaň
   
Cizí jazyky
Veronika Lukešová 5.ZŠ Kadaň, Na Podlesí
Mgr. Kateřina Marková 1.ZŠ Kadaň
Mgr. Iveta Millerová 3.ZŠ Kadaň
Martina Bartušková ZŠ MŠ Perštejn
Lucie Průchová ZŠ MŠ Perštejn
Dana Housková ZŠ MŠ Vilémov
Mgr. Václav Homolka ZŠ Školní Klášterec n. Ohří
Tereza Kantová ZŠ Krátká
   
Rovné příležitosti
Mgr.Zdeněk HANTÁK ZŠ PŘI NEMOCNICI KADAŇ
PhDr. Jitka NOVOTNÁ 5.ZŠ Kadaň, Na Podlesí
Mgr. Jiřina KŘÍČKOVÁ ZŠ MŠ CHBANY
Mgr.Jana BUDÁKOVÁ ZŠ MŠ VILÉMOV
Mgr. Pavel SOUKUP 1.ZŠ Kadaň, Školní ul.
Mgr. Lucie JARÁBKOVÁ ZŠ MŠ Mašťov
Ing. Jaroslava POKORNÁ ZŠ KRÁTKÁ Klášterec n. O.
Pavlína HOLUBOVÁ Světlo Kadaň
Bc. Kristýna FUKSOVÁ TILIA Kadaň
Kateřina Herinková MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří
Anita STACHOVÁ ZŠ MŠ Kovářská
Dagmar Megová MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří
Simona Žáková ZŠ MŠ při nemoc., Kadaň
Ivana Klecková ZŠ MŠ Radonice
Jana Selinger PPP Kadaň
Mgr. Tereza Beníšková PPP Kadaň
Mgr. Miriam Gutzerová PPP Kadaň
Tomáš Mědílek OSVZ Kadaň
Zdeňka Beránková MěÚ Kadaň
Helena Gvozdiaková MěÚ Kadaň
Mgr. Jana Hortová ZŠ Školní Klášterec n. Ohří
Mgr.Dagmar Ostrihoňová ZŠ Krátká 676, Klášterec n. Ohří
   
Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí
Nela Krausová 3. ZŠ Kadaň
Knihovna Kadaň Tyršova 134, 432 01 Kadaň
Jana Vlasáková Knihovna Kadaň
Denisa Štastná 5.ZŠ kadaň, Na Podlesí
Kateřina Štufková ZŠ MŠ Vilémov
Zita Peineltová 1.ZŠ Kadaň, Školní 1479
Jitka Stasinka Slivoňová ZUŠ Kadaň
Lukáš Gavenda Městské muzeum Kadaň
Petra Martišková Spisovatelka
Petra Novotná Zš Krátká Klášterec n.Ohří
Nikola Hejčlová 3.ZŠ Kadaň, Chomutovská
Dita Ševčíková ZŠ MŠ Perštejn
Olga Laudátová ZŠ MŠ Perštejn
Mgr. Zuzana Chládková ZŠ Školní Klášterec n. Ohří
Mgr. Iva Máchová ZŠ Školní Klášterec n. Ohří
Mgr. Diana Homolková ZŠ Školní Klášterec n. Ohří
Marcela Hladíková ZŠ a MŠ Perštejn
Iva Máchová ZŠ Školní Klášterec n. Ohří
Martina Uhlíková Městská knihovna Klášterecnad Ohří
   
Předškolní vzdělávání
Erika Zelenková Mš Čtyřlístek, Kadaň
Bc. Iveta Králová Mš Olgy Havlové
Bc.Iva Amin MŠ Klásek
Mgr. Jana Štecherová MŠ Barvička
Mgr.Jitka Pichlíková MŠ Hvězdička
Olga Sladkovská MŠ Písnička
Lucie Kadlecová ZŠ MŠ Vilémov
Hana Kučerová ZŠ MŠ CHbany
Petra Povolná Dis. MŠ Radonice
Jaroslava Zápotocká ZŠ MŠ Maštov
Jitka Stasinka Slivoňová ZUŠ Kadaň
Kateřina Herinková MŠ Lípová Klášterec n. Ohří
Bianca Prokopová MŠ Račetice
Martina Králová ZŠ MŠ Perštejn
Klára Boháčová, ZŠ Petlérská Klášterec n. Ohří
Alena Domanjová MŠ Barvička
Jana Frejčáková MŠ Barvička
Ivana Krpenská MŠ Písnička
Vlasta Maxová MŠ Klášterecká 1557, Kadaň
Jana Selinger PPP Kadaň
Hana Nováková PPP Kadaň
Miriam Gutzerová PPP Kadaň
Ivana Motlová MŠ Olgy Havlové, Kadaň
Sabina Plechingerová MŠ Čtyřlístek, Kadaň
Tereza Strolená MŠ Čtyřlístek, Kadaň
Bc. Lucie Kubešová Kadlec ZŠ MŠ Vilémov
Gabriela Suchánková MŠ Žitná 615, Kadaň
Lenka Holasová ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
   
Financování
Zdeněk Hosman 5.ZŠ Kadaň
Andrea Nipauerová MAS Vladař
Jiřina Kříčková ZŠ MŠ Chbany
Jana Budáková ZŠ MŠ Vilémov
Irena Gahlerová ředitelka 1.ZŠ Kadaň
Marcela Haladová Začít spolu Kadaň
Jitka Stasinka Slivoňová ZUŠ Kadaň
Helena Gvoždiáková MěÚ Kadaň, odbor školství
Monika Bártová ZŠ Školní Klášterec n. Ohří
Petr Opava ZŠ Krátká Klášterec n. Ohří
Zora Breczová ZUŠ Klášterec n.Ohří
Kateřina Herinková MŠ Lípová, Klášterec n. Ohří
Alena Roubínová 3.ZŠ Kadaň
Josef Patík ZŠ MŠ Perštejn
Stanislav Hakl 2.ZŠ Kadaň
Hana Jenčová MŠ Račetice
Petra Povolná, DiS. MŠ Radonice
Erika Zelenková MŠ Čtyřlístek, Kadaň

 

 

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                  

Realizační tým:

Výkonný manažer:

Mgr. Eva Pořádková

tel.: 

email: eva.poradkova@vladar.cz

 

 

 

 

 

Odborný pracovník:

Mgr. Bronislav Podlaha

tel.: 777 207 875

email:bronislav.podlaha@vladar.cz

 

Roman Krištof

tel.: 774 965 573

email: roman.kristof@vladar.cz

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

tel.: 608 025 123

email: josef.rysavy@vladar.cz

 

 

 

 

 

Řídící výbor:

Ustavující setkání Řídícího výboru 7.9.2016

Přílohy:

Zápis z jednání

Statut ŘV

Jednací řád ŘV

Členové:

Organizace Zastoupená (jméno) Zástupce klíčových aktérů
MAS Vladař o.p.s. Ing. Josef Ryšavý zástupce realizátora projektu MAP
Okresní hospodářská komora Ivana Košanová zástupce kraje, zástupce KAP
KAP  Alexandra Zdeňková zástupce kraje, zástupce KAP
obec Pernštejn Jiří Rejmann zástupci zřizovatelů škol
město Klášterec n/O David Kodytek zástupci zřizovatelů škol
Začít spolu ZŠ a MŠ Kadaň Diana Roubová vedení škol
ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň Alena Roubínová vedení škol
MŠ, ul. Klášterecká 1557, Kadaň Erika Zelenková vedení škol
ZŠ a MŠ Vejprty Tomáš Kluc vedení škol
ZŠ a MŠ Radonice Milan Šafařík vedení škol
ZŠ a MŠ Vilémov Jana Budáková vedení škol
Světlo Kadaň Jan Hudák zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Agentura soc. začleňování Pavla Radová zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Radka Kadaň Olga Šoltésová  
ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň        Jitka St