Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS matematická a digitální gramotnost 8.2.2023

21.2.2023:
Setkání skupiny matematická a digitální gramotnost se konalo 8. 2. 23 od 14,30 hod v 3.ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 Kadaň (v jazykově-počítačové učebně, 2.stupeň, 2.patro).

Program:

 

1) Přivítání

2) Pokračování aktualizace SWOT analýzy (silné stránky)

3) Radek Vinický - Informační a matematická gramotnost propojená s hudební výchovou (pomůcky: robotická stavebnice Lego Spike Prime + tablet).

4) Diskuze, náměty, nápady, sdílení

 

 Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné na druhém setkání pracovní skupiny a seznámil s programem jednání. 

 V rámci pokračování aktualizace SWOT analýzy pan Zárybnický nejprve shrnul a okomentoval dosavadní výstupy z minulé pracovní skupiny a dále vyzval přítomné členy k doplnění. Na této PS byly identifikovány a doplněny následující: 

 

Slabé stránky:

- Žáci mají problémy s chápáním geometrie. 

 

Příležitosti:

- využívání formativního hodnocení ve výuce matematické a digitální gramotnosti

  (RT zmapuje existující materiály / kurz pro využívání formativního hodnocení ve výuce a rozvoji těchto konkrétních gramotností).

 

Silné stránky:

- posun a podpora v i-myšlení

- vyšší digitální gramotnost učitelů

- propojení digitální techniky s výukou matematiky

 

Témata k diskuzi:

- Geogebra

- www.eduito.cz

- metoda ABAKU (RT na základě zadaní člunů PS zjistí a případně zajistí podrobnější informování členů PS o této metodě výuky matematiky)

 

     Na dnešním setkání měl pan Radek Vinický v  rámci sdílení zkušeností a dobrých praxí připravenou ukázku robotické pomůcky LEGO Spike Prime. Členům skupiny rozdal do dvojic robůtka a s pomocí tabletu si ho mohli naprogramovat dle připravených příkazů. Pomůcku zhodnotili jako přínosnou. Někteří měli srovnání s programováním se Sretchem nebo s robotem Coudym Rockym.

Více o LEGU Spike např. na https://www.eduxe.cz/

 

   V rámci diskuzního bodu pan Zárybnický v reakci na dotaz jednoho ze členů PS informoval o možnostech řešení potřeb převedených do záměrů skrze dotační výzvy MAS Vladař / operační program IROP.

 

     Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné. 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne po domluvě termínu se členy PS. Tématem setkání bude příspěvek sdílení dobré praxe, ke kterému se přihlásil pan Zdeněk Novotný z klášterecké ZŠ Krátká.  

Zapsala: Anna Meniecová

 

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 21.2.2023, počet zobrazení : 300 (300 tento měsíc)