Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS polytechnické vzdělávání a kariéra 7. 6. 2023

14.6.2023:
Setkání pracovní skupiny polytechnické vzdělávání a kariéra se konalo dne 7. 6. 2023 od 15:00 hod. v 3. ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683.

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Projektová část – formulace specifických cílů MAP3
3.    Sdílení dobré praxe a zkušeností, Jiřina Cíglerová – omluvena 
4.    Různé, diskuse

1) Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné na čtvrtém setkání pracovní skupiny a seznámil s programem jednání.

2) Poté pan Zárybnický shrnul dosavadní společnou práci na dokumentu Strategický rámec MAP3, kde zopakoval již stanovené priority pro oblast rovných příležitostí a následně se diskutovaly specifické cíle k těmto prioritám. Výsledné cíle budou zapracovány do textové části SR MAP. Taktéž informoval přítomné o probíhající finalizaci návrhu akčních plánů pro roky 2024 a 2025 a vyzval přítomné k případnému doplnění připomínek a aktivit škol a aktivit spolupráce. Dále pan Zárybnický připomenul průběžné doplňování do sdílené tabulky pro sběr potřeb v území.

3)  V rámci sdílení dobré praxe měla mít paní Jiřina Ciglerová z MŠ a ZŠ Chbany připravenou ukázku ke sdílení – přesunuto na příští setkání PS.
4) Vše podstatné bylo tentokrát probráno již v rámci průběžných diskusí, a proto nebylo třeba již nic dalšího řešit.

      Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné. Příští setkání pracovní skupiny se bude konat v novém školním roce.
                                                                                                            Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 14.6.2023, počet zobrazení : 181 (181 tento měsíc)