Vzdělávání na Kadaňsku

Informační portál projektu MAP ORP Kadaň

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS polytechnické vzdělávání a kariéra 8.2.2023

24.2.2023:
Setkání skupiny matematická a digitální gramotnost se konalo 8. 2. 23 od 15,30 hod v 3.ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 Kadaň (v jazykově-počítačové učebně, 2.stupeň, 2.patro).

 

Program:

 

1) Přivítání

2) Pokračování aktualizace SWOT analýzy (silné stránky)

3) Romana Šroubková - inspirace a sdílení dobré praxe z polytechnického kroužku

4) Diskuze, náměty, nápady, sdílení


 

Ad 1. Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné na druhém setkání pracovní skupiny a seznámil s programem jednání. 

 

Ad 2. V rámci pokračování aktualizace SWOT analýzy pan Zárybnický nejprve shrnul a okomentoval dosavadní výstupy z minulé pracovní skupiny a dále vyzval přítomné členy k doplnění. Na této PS byly identifikovány a doplněny následující: 

 

 Slabé stránky / polytechnika

- nedostatečné vybavení dílen / absence dílen a dalších prostor pro polytechnické vzdělávání

- nízká metodická podpora pedagogů


 

Silné stránky/ polytechnika

- propojování výtvarné výchovy a polytechnického vzdělávání

- efektivní využívání finančních prostředků při nákupech vybavení a pomůcek

 

Silné stránky/ kariéra

- podpora při vyplňování přihlášek a dalších činnostech 

- integrace tématu volby povolání 

 

Příležitosti:

-  veletrh TECHNODAYS a další podobné akce

- spolupráce s OHK, firmami atd. 

 

Další diskutovaná témata 

- spolupráce s OHK (v souvislosti s OHK pan Zárybnický informoval o navázání kontaktů s OHK v Chomutově a komunikaci ohledně možných exkurzí žáků do firem. Informace o cenách dopravy budou zaslány členům pracovní skupiny spolu se zápisem) 

- zazněl návrh na prezentaci oborů a exkurze do PZ Triangle - kontakt na paní Ing. Janků, která má exkurze na starosti následuje: 

Ing. Renata Janků

Referentka propagace a lidských zdrojů

Mobilní telefon: +420 778 733 852

E-mail: janku.r@industrialzonetriangle.com

 

- v rámci diskuzního bodu kariérové poradenství vznikl úkol, kterého se zhostí pan Zárybnický a bude kontaktovat paní Zingovou z ÚK pro účel dodání materiálu metodické podpory a dále bude kontaktovat AGT Chomutov v rámci zjištění aktuálních možností prezentace jejich oborů / možností exkurzí.

- dále pan Zárybnický doporučil sledovat webové stránky KAP pro výběr projektů a aktivity SYPO v rámci fungování metodických kabinetů.

- v neposlední řadě se diskutovaly zkušenosti a možnosti půlených hodin pracovní činnosti a výtvarné výchovy

- na úplný závěr byla dána k úvaze myšlenka na realizaci tzv. univerzity 1. věku, tj. cyklu vzdělávacích přednášek pro děti 2. st. ZŠ, které by se mohly realizovat ve spolupráci vícero škol a pokrýt jak humanitní, tak přírodovědnou oblast. 

 

Pan Zárybnický informoval o vyhotovení tabulky, která  bude zpřístupněna členům PS, do které budou moci dopisovat a vést tak evidenci výstupů, dále také bude sloužit jako sdílená databáze do které si budou moci zapisovat kontakty/odkazy na osvědčené publikace, pomůcky, semináře, besedy, workshopy, lektory, akce na školách aj.

 

Ad 3. Na dnešním setkání měla Mgr. Romana Šroubková ze ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří  v rámci sdílení zkušeností a dobrých praxí připravené téma inspirace a sdílení dobré praxe z polytechnického kroužku, kde představila např. techniky tvoření ze zbytkových materiálů. Inspirativní ukázku výrobků včetně návodu představila dle připravené prezentace pomocí fotek. 

Dále informovala o školních projektech, které pořádají na ZŠ a MŠ Krátká.


 

Ad 4. V rámci diskuzního bodu pan Zárybnický v reakci na dotaz jednoho ze členů PS informoval o možnostech řešení potřeb převedených do záměrů skrze dotační výzvy MAS Vladař / operační program IROP. 

 

     Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné. 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne po domluvě termínu se členy PS. Tématem setkání bude příspěvek sdílení dobré praxe, ke kterému se přihlásila paní Jiřina Cíglerová ze ZŠ a MŠ Chbany. 

Zapsala: Anna Meniecová

 

 

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 24.2.2023, počet zobrazení : 131 (131 tento měsíc)